Γενική γραμματεία καταναλωτή | tv spot

Γενική γραμματεία καταναλωτή | tv spot

Σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε αυτό το 3d TV Spot για την προστασία του καταναλωτή από τις τράπεζες.

3D animation: Manos Christopoulos
Graphic design, art direction: Media Designers
Speakage: Polirina Staikou