Dance it now | logo design

Dance it now | logo design

Σχεδιάσαμε το λογότυπο της σχολής latin χορών “Dance it now”.

Logo design: Media Designers