Dance it now | signage

Dance it now | signage

Σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε την εξωτερική σήμανση της σχολής χορού dance it now.

Design, art direction, επιμέλεια παραγωγής & φωτογράφισης: Media designers
Photos: Λουίζα Νικολαϊδου
Production: Light on