Fit Habits | logo design

Fit Habits | logo design

Σχεδιάσαμε το λογότυπο της πλατφόρμας υπηεσιών γυμναστηρίου, Fit Habits.

Δείτε ακόμα την  ιστοσελίδα της πλατφόρμας που δημιουργήσαμε.

Logo design: Media Designers