Fit Habits | logo design

Fit Habits | logo design

Σχεδιάσαμε το λογότυπο της πλατφόρμας υπηεσιών γυμναστηρίου, Fit Habits.

Logo design: Media Designers