Godai seascape | branding

Godai seascape | branding

Σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε για το all day bar & grill restaurant Godai seascape, τηn εταιρική ταυτότητα και το έντυπο υλικό του.

Branding design, art direction, production: Media Designers