Honestly | honey packaging

Honestly | honey packaging

Οι προτάσεις μας για τη συσκευασία μελιού με στόχο την εξαγωγή.

Packaging design: Media designers

Oνοματολογία: Τόνια Κορκά