Lust decade | branding

Lust decade | branding

Σχεδιάσαμε την εταιρική ταυτότητα του Lust Decade.

Design, art direction: Media Designers