Hotel Met34 | logo design

Hotel Met34 | logo design

Σχεδιάσαμε το λογότυπο του Boutique Hotel Met34, που βρίσκεται σε ένα διατηρητέο κτίριο στην οδό Μητροπόλεως 34.

Αrt Direction: Media Designers