Oh my Goji | logo design

Oh my Goji | logo design

Δημιουργήσαμε για μια εταιρία παραγωγής, διάθεσης και εξαγωγής goji berries την συνολική εικόνα της οπτικής του επικοινωνίας.
Σκεφτήκαμε το όνομα του προϊόντος, σχεδιάσαμε το λογότυπο, τη συσκευασία, την εταιρική ταυτότητα και τα διαφημιστικά έντυπα.

Brand naming, logo design, packaging design, art direction: Media designers