Oh my goji | packaging

Oh my goji | packaging

Δημιουργήσαμε για μία εταιρεία παραγωγής, διάθεσης και εξαγωγής goji berries τη συσκευασία του προϊόντος.

Packaging design: Media Designers