Elli Poulakis | logo design

Elli Poulakis | logo design

Σχεδιάσαμε το λογότυπο και τις εταιρικές κάρτες της δερματολογού και αφροδισιολόγου Ελισάβετ Πουλάκη.

Logo design: Media Designers