Rollerdeck | logo design

Rollerdeck | logo design

Σχεδιάσαμε το λογότυπο για την εταιρία συμβούλων επιχειρήσεων Rollerdeck.

Logo design: Media Designers