Skouna club | branding

Skouna club | branding

Σχεδιάσαμε το λογότυπο, τις κάρτες, το μενού και τα προωθητικά υλικά για το bar-club Skouna στην Κέρκυρα.

Logo & brand id design, art direction, επιμέλεια εκτύπωσης: Media Designers