Solar Scout | logo design

Solar Scout | logo design

Σχεδιάσαμε το λογότυπο της εταιρίας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Solar Scout.

Logo design: Media designers